strona główna

Środa, 07 grudnia 2022, data aktualizacji serwisu: 2022-12-06 o godzinie 15:50:47   

Biuletyn Informacji Publicznej

powrót mapa serwisu instrukcja obsługi redakcja

Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Udost??pnienie informacji publicznej

Dost??p do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PUK S. z o.o. w Ciechanowie mo??e by?? udost??pniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrze??nia 2001r o dost??pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

Tryb udost??pnienia informacji publicznej:

Osoby chc??ce uzyska?? informacj?? z zakresu dzia??ania PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie proszone s?? o wype??nienie zamieszczonego poni??ej wniosku.

Wype??niony wniosek nale??y przes??a?? poczt?? na adres:

Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechan??w

 

Podmiot udostępniający informację: Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Informację wytworzył: Cezary G??rski, Data wytworzenia informacji: 2007-05-22
Typ dokumentu: dokument HTML
Informację wprowadził: Cezary G??rski, Data udostępnienia w BIP: 2007-05-22, 09:41:05Udost??pnienie informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację: Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
informację wytworzył: , Data wytworzenia informacji:
Typ dokumentu: plik do pobrania
Informację wprowadził: Cezary G??rski, Data udostępnienia w BIP: 2019-09-18, 09:33:57

  drukuj dokument  
dokument wyświetlono: 7281 razy  


powrót mapa serwisu obsługa redakcja

realizacja: www.virtualmedia.pl
system bip: www.bipsystem.pl