strona główna

Środa, 07 grudnia 2022, data aktualizacji serwisu: 2022-12-06 o godzinie 15:50:47   

Biuletyn Informacji Publicznej

powrót mapa serwisu instrukcja obsługi redakcja

Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Przedmiot dzia??alno??ci

Przedmiot dzia??alno??ci:

Przedmiotem dzia??ania Sp????ki jest szeroko rozumiane ??wiadczenie us??ug komunalnych. Podstawow?? dzia??alno??ci?? jest odbi??r, transport i unieszkodliwianie odpad??w komunalnych, letnie i zimowe oczyszczanie ulic i plac??w oraz konserwacja i zak??adanie teren??w zieleni. Sp????ka prowadzi tak??e schronisko dla bezdomnych zwierz??t w Paw??owie. Bardzo wa??nym elementem firmy jest posiadane i eksploatowane sk??adowisko odpad??w innych ni?? niebezpieczne i oboj??tne w Woli Paw??owskiej, dostosowane do wszystkich aktualnie obowi??zuj??cych w Polsce wymaga?? prawnych.

PKD: 38.11.Z     38.21.Z     81.21.Z     81.29.Z     81.30.Z

Podmiot udostępniający informację: Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Informację wytworzył: Cezary G??rski, Data wytworzenia informacji: 2007-05-02
Typ dokumentu: dokument HTML
Informację wprowadził: Cezary G??rski, Data udostępnienia w BIP: 2007-05-02, 13:13:37
Ostatnio zmodyfikował: Cezary G??rski, Data modyfkacji: 2009-08-27, 13:25:42


  drukuj dokument  
dokument wyświetlono: 7261 razy  


powrót mapa serwisu obsługa redakcja

realizacja: www.virtualmedia.pl
system bip: www.bipsystem.pl