strona główna

Środa, 07 grudnia 2022, data aktualizacji serwisu: 2022-12-06 o godzinie 15:50:47   

Biuletyn Informacji Publicznej

powrót mapa serwisu instrukcja obsługi redakcja

Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Spos??b obs??ugi interesant??w

Godziny pracy oraz spos??b obs??ugi interesant??w


od 7.00 do 15.00 od poniedzia??ku do pi??tku

Sk??adowisko Odpad??w w Woli Paw??owskiej
czynne ca???? dob?? w ka??dy dzie?? tygodnia

Schronisko dla bezdomnych zwierz??t w Paw??owie
czynne od 7.00 do 15.00 od poniedzia??ku do pi??tku

Skargi i wnioski interesant??w mog?? by?? wnoszone w ka??dej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, poczt?? elektroniczn??)

Adres siedziby:
Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o w Ciechanowie
ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechan??w
tel./fax (023) 672 22 42
e-mail: puk@pukciechanow.pl
http://www.pukciechanow.pl

Telefony:
Centrala telefoniczna: 023 672 22 42, 672 22 49, 672 23 05
Sk??adowisko odpad??w: 023 611 13 57
Schronisko dla bezdomnych zwierz??t: 023 611 13 59


 

 

Podmiot udostępniający informację: Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Informację wytworzył: Cezary G??rski, Data wytworzenia informacji: 2007-05-02
Typ dokumentu: dokument HTML
Informację wprowadził: Cezary G??rski, Data udostępnienia w BIP: 2007-05-06, 12:21:16
Ostatnio zmodyfikował: Cezary G??rski, Data modyfkacji: 2007-06-26, 07:44:09


  drukuj dokument  
dokument wyświetlono: 7266 razy  


powrót mapa serwisu obsługa redakcja

realizacja: www.virtualmedia.pl
system bip: www.bipsystem.pl