strona główna

Środa, 07 grudnia 2022, data aktualizacji serwisu: 2022-12-06 o godzinie 15:50:47   

Biuletyn Informacji Publicznej

powrót mapa serwisu instrukcja obsługi redakcja

Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Status prawny

Status prawny Sp????ki

Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp????ka z ograniczon?? odpowiedzialno??ci?? w Ciechanowie prowadzi swoj?? dzia??alno???? w tej formie organizacyjnej od 1 czerwca 1998 r. Sp????ka powsta??a w wyniku przekszta??cenia i podzia??u komunalnego zak??adu bud??etowego ???Zak??ad Us??ug Komunalnych i Mieszkaniowych w Ciechanowie???.  Za??o??ycielem i jedynym w??a??cicielem Sp????ki jest Gmina Miejska Ciechan??w.  Sp????ka dzia??a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ale podstawowym terenem, na kt??rym funkcjonuje jest Miasto Ciechan??w, a nast??pnie okoliczne gminy.

Podmiot udostępniający informację: Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Informację wytworzył: Cezary G??rski, Data wytworzenia informacji: 2007-05-02
Typ dokumentu: dokument HTML
Informację wprowadził: Cezary G??rski, Data udostępnienia w BIP: 2007-05-02, 13:13:11
Ostatnio zmodyfikował: Cezary G??rski, Data modyfkacji: 2007-06-26, 07:42:09


  drukuj dokument  
dokument wyświetlono: 7258 razy  


powrót mapa serwisu obsługa redakcja

realizacja: www.virtualmedia.pl
system bip: www.bipsystem.pl