strona główna

Środa, 07 grudnia 2022, data aktualizacji serwisu: 2022-12-06 o godzinie 15:50:47   

Biuletyn Informacji Publicznej

powrót mapa serwisu instrukcja obsługi redakcja

Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Organy i osoby sprawuj??ce funkcje

Organy i osoby sprawuj??ce funkcje

W??adzami PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie s??:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarz??d

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Ciechanów

Sk??ad Rady Nadzorczej:

  • Micha?? Jacek Strzelec - przewodnicz??cy
  • Adam Krzemi??ski - zastepca przewodnicz??cego
  • Mariusz Szlaski - sekretarz
  • Marek Gawarecki - cz??onek

Zarz??d Spó??ki jest jednoosobowy.

  • Miros??aw Szyma??czyk - Prezes Zarz??du

G??ówna Ksi??gowa 

  • Halina Kowalczyk

Prokurent

  • Halina Kowalczyk

 

Podmiot udostępniający informację: Przedsi??biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Informację wytworzył: Cezary G??rski, Data wytworzenia informacji: 2007-05-02
Typ dokumentu: dokument HTML
Informację wprowadził: Cezary G??rski, Data udostępnienia w BIP: 2007-05-02, 13:22:47
Ostatnio zmodyfikował: Cezary G??rski, Data modyfkacji: 2018-11-02, 06:44:59


  drukuj dokument  
dokument wyświetlono: 9637 razy  


powrót mapa serwisu obsługa redakcja

realizacja: www.virtualmedia.pl
system bip: www.bipsystem.pl